Op deze pagina geven wij meer informatie over Turien&Co Assuradeuren en de wat de onderlinge relatie voor u betekent.

Turien&Co is een maatschappij die uitsluitend met tussenpersonen werkt. Toch is in de loop van de tijd door verschillende oorzaken een portefeuille van schade- en zorgverzekeringen opgebouwd die direct via Turien Assuradeuren liep. Dit was vanuit klantbelang, wetgeving en Turien Assuradeuren zelf niet wenselijk. Daarom is er in 2013 voor gekozen deze portefeuille onder te brengen in een apart agentschap: Bergermeer verzekeringen.

Turien&Co Assuradeuren is zelf geen verzekeringsmaatschappij, maar brengt de risico’s (in volmacht) onder bij verschillende maatschappijen. Het verzekeringsaanbod is breed voor zowel de particulier als voor bedrijven.

De speerpunten voor de particuliere markt zijn:

  • Automotive

    Turien is gespecialiseerd in, en heeft een goed verzekeringsaanbod voor, exclusieve auto’s en klassiekers. In Nederland zijn er weinig maatschappijen waar deze auto’s verzekerd kunnen worden

  • Premium
    Premium van Turien&Co Assuradeuren

    Turien heeft een volwaardig pakket aan schadeverzekeringen voor de vermogende particulier. Er zijn oplossingen voor grote panden, dure auto’s en risico’s die specifiek bij deze doelgroep horen. De dekking in deze producten gaat vaak even verder dan gebruikelijk, denk aan het overstromingsrisico en nieuwwaarde regelingen die langer.

Een volledig overzicht van de speerpunten (inclusief de zakelijke markt) treft u hier aan.

Alle verzekeringen die Turien biedt, zijn opgenomen op hun website. Hieronder een aantal directe links naar documenten van Turien&Co

De directe links zijn overigens ook opgenomen op elke productpagina op hun website.

Turien kent een pakketpolis constructie, dit betekent dat als u meerdere verschillende verzekeringen in een pakket onderbrengt u een korting op de premie krijgt van 8%.