Norm advies Bergermeer (1-9-2020)

 

De adviseurs van Bergermeer verzekeringen trachten zo eenduidig mogelijk advies te geven. Hieronder treft u de normering aan, uiteraard kan uw specifieke situatie hierop afwijken. Afwijkingen in het advies hierop worden met u besproken en specifiek vastgelegd.

In zijn algemeenheid wordt zo mogelijk gekozen voor het meest actuele aanbod bij de verzekeraars. Voor AnsvarIdéa betekent dit bijvoorbeeld dat het Ideaalpakket wordt geadviseerd.

Het advies is gebaseerd op een goede dekking en onze ervaring met de schadeafwikkeling van de betreffende maatschappij. De hoogte premie is secundair tenzij u duidelijk aangeeft dat dit doorslaggevend moet zijn.

Zo mogelijk adviseren we de verzekering binnen hetzelfde pakket onder te brengen. Hierdoor wordt de maximale pakketkorting gerealiseerd en ontstaan de minste problemen bij schaden die meerdere verzekeringen raken.

Productinhoudelijke normen:

  • Voor de aansprakelijkheidsverzekering houden we een minimaal bedrag van € 1.250.000,- aan
  • Bij de brandverzekering adviseren we een Allrisk dekking
    fundering en glasdekking adviseren we op te nemen, alhoewel deze meestal onderdeel is van de Allrisk dekking
  • Bij motorvoertuigen adviseren we de eerste 10 jaar WA en volledig casco, na 10 jaar is een beperkt casco dekking veelal voldoende
    Standaard adviseren we een SVI (schadeverzekering inzittende verzekering), in plaats van een OI (ongevallen inzittenden)
  • Bij de rechtsbijstandsverzekering adviseren we minimaal de module verkeer
  • Bij de doorlopende reis wordt geadviseerd medische risico’s en ongevallen mee te verzekeren (in verband met de relatief lage meerpremie)