Vergarderruimte

Bedrijfs-/Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bij veel verenigingen waaronder ook VVE’s, stichtingen en ondernemingen is er geen verzekering afgesloten voor het risico van bestuurdersaansprakelijkheid. Het vervelende is dat veel bestuurders zich hiervan niet bewust zijn. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheids- verzekering volstrekt onbekend is.

Vanuit onze adviespraktijk zien wij dat bij bestuurders van verenigingen en stichtingen misverstanden bestaan met betrekking tot twee belangrijke verzekeringen. Hieronder leggen wij in kort het verschil uit.

Materiële schade en letsel

Stichtingen en verenigingen kunnen zich richten op verschillende activiteiten. Een sportvereniging richt zich bijvoorbeeld op het organiseren van sportactiviteiten terwijl een Vereniging van Eigenaren bij een appartementencomplex zich vooral zal richten op het onderhoud van het gemeenschappelijke pand. In het kader van deze activiteiten kunnen gebeurtenissen plaatsvinden waardoor derden schade of letsel oplopen. Denk bij een sportvereniging dat een vrijwilliger van de vereniging op een schaatsbaan ongelukkig komt te vallen en letsel oploopt. Of dat van een appartementencomplex een gevelplaat loslaat en een geparkeerde auto beschadigd. De vereniging of stichting kan voor deze schade aansprakelijk zijn. Een zogenaamde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om het risico van dit soort schades te verzekeren.

Vermogensschade

Naast materiële schade kan er ook schade zijn die alleen tot schade in geld leidt. Denk bij een stichting bijvoorbeeld dat het bestuur een duur kunstwerk koopt dat achteraf namaak blijkt te zijn. Of het bestuur van de Vereniging van Eigenaren die een voorschot betaalt aan een bedrijf die het dak van het gebouw zou moeten gaan repareren. Waarbij de dakdekker, zonder de werkzaamheden uit te voeren, “met de noorderzon” is vertrokken. De vraag bij dit soort situaties zal dan gesteld worden of de vereniging of stichting en/of de bestuurders hiervan iets is te verwijten. Is dit het geval, dan kan de vereniging of stichting, maar soms ook de bestuurders, in privé aangesproken worden voor deze schade. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor dit type schades.

Let op!

Vermogensschade valt niet onder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering terwijl materiële schade niet valt onder de dekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Vrijwel elke vereniging of stichting moet dus beide verzekeringen hebben wil er op dit gebied een goede verzekeringsdekking zijn.

Verzekeringen zijn best lastig. Zeker wanneer de verzekeringen op elkaar lijken.

Twijfelt u welke verzekering uw vereniging of stichting heeft of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken zonder kosten graag even met u mee of uw organisatie de juiste verzekering heeft op het gebied van aansprakelijkheid.