Particuliere Reisverzekering

Particuliere reisverzekering

Particuliere reisverzekering

Indien u binnenkort op vakantie gaat, is het raadzaam om tijdig aan uw reisverzekering te denken. Hiermee voorkomt u onverwachte financiële kosten.

Er zijn twee soorten reisverzekeringen waaruit u kunt kiezen:

Kortlopende Reisverzekering:

 • Deze verzekering geldt uitsluitend voor de geboekte vakantie.
 • Voor elke afgesloten kortlopende reisverzekering worden poliskosten in rekening gebracht.
 • Als u dekking voor annulering wenst (alleen binnen 7 dagen na de boekdatum mogelijk). De premie is duurder dan als u deze meeverzekerd bij een doorlopende reisverzekering.

Doorlopende Reisverzekering:

 • Met een doorlopende reisverzekering zijn al uw vakanties en weekendjes weg verzekerd.
 • U bent het hele jaar door goed verzekerd en hoeft er niet telkens aan te denken.
 • Er wordt eenmalig poliskosten in rekening gebracht.

Enkele overwegingen vooraf:

 • Met wie gaat u op reis?
 • Hoe lang verblijft u aaneengesloten op vakantie?
 • Reist u meestal binnen of buiten Europa?
 • Maakt u gebruik van de weg of vliegt u?
 • Ook voor stages, studiereizen met arbeid of zakelijke reizen zijn er passende mogelijkheden.

Bereid u goed voor op uw reis. Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan staat de aangesloten alarmcentrale 24/7 voor u klaar.

Noteer het nummer van de alarmcentrale en uw polisnummer in uw mobiele telefoon.

Telefoonnummer: + 70 314 5353

Wat is er gedekt in een basisdekking van een reisverzekering:

 • Personenhulp: Bij ziekte, letsel door een ongeval, overlijden van uzelf, uw reisgenoot of directe familie, of bij natuurrampen.
 • Extra onvoorziene kosten: Noodzakelijke extra reis- en verblijfskosten bij overlijden of ziekte, maar ook bij schade thuis waarbij uw aanwezigheid dringend noodzakelijk is.
 • Extra kosten na natuurrampen, werkstakingen of extreme weersomstandigheden.
 • Telecommunicatiekosten in verband met een verzekerde gebeurtenis.

U kunt de basisdekking naar wens aanvullen met:

 • Medische kosten boven het Nederlandse zorgtarief en gemaximeerde vergoedingen. Denk ook aan particuliere klinieken als u als toerist in het buitenland verblijft.
 • Bagageverzekering.
 • Autohulp en vervangend vervoer.
 • Wintersport
 • Annulering

Tips voor op vakantie

Ga goed voorbereid op vakantie en denk hierbij dan ook aan een creditcard of aantal belangrijke documenten. Dit kan handig zijn als er tijdens de vakantie toch iets vervelends gebeurt waardoor u extra- of zorgkosten moet maken.

Wilt u meer informatie of een reisverzekering afsluiten, neem dan gerust contact met ons op.

Cyberverzekering voor particulieren

Als u slachtoffer bent van cybercriminelen, dan geeft dat veel zorgen en stress. U kunt misschien niet meer bij uw dierbare digitale foto’s of belangrijke documenten. Uw computer wordt traag door virussen of u betaalt per ongeluk een nepfactuur. Of iemand doet zich voor als u en sluit bijvoorbeeld een abonnement af op uw naam. Dat is identiteitsfraude. Allemaal situaties die voor veel stress en ongemak zorgen. Bij deze verzekering kunt u gebruik maken van gespecialiseerde hulpverlening op het gebied van cyberincidenten.

Niet veel verzekeraars bieden een particuliere cyberverzekering aan. Sinds kort hebben wij ons productaanbod uitgebreid met een Cyberverzekering voor particulieren. Deze verzekering biedt hulp als u slachtoffer bent geworden van cybercriminaliteit. Deze vorm
van misdaad is helaas steeds populairder bij criminelen.

Wat is er te verzekeren?

De volgende dekkingsrubrieken zijn verzekerd bij de cybeverzekering voor particulieren:

 • Online aankoopfraude
 • Cyberhulplijn
 • Cyberrisico online tool
 • Schade door hacking
 • Cyberafpersing
 • Social engineering
 • Cyberpesten
 • Identiteitsdiefstal

Premie

De premie is afhankelijk van de gezinssamenstelling en bedraagt:

 • Alleenstaand: € 8,06 per maand (inclusief assurantiebelasting)
 • Gezin: € 10,32 per maand (inclusief assurantiebelasting)

Cyberdekking Compact standaard meeverzekerd op de inboedelverzekering van AnsvarIdéa of Turien

Heeft u een inboedelverzekering van AnsvarIdéa of Turien dan is de dekking Cyber Compact standaard meeverzekerd.
Wilt u een uitgebreide cyberdekking? Kies dan voor Cyber Compleet. Vanaf € 3,30 per maand bent u en uw gezin verzekerd tegen schade als gevolg van cyberincidenten.


Dekking, verzekerde bedragen en eigen risico

Hieronder staat een beknopt overzicht van de dekkingsrubrieken, verzekerde bedragen en geldende eigen risico. Een uitgebreide dekkingsomschrijving staat in de voorwaarden en dit dekkingsoverzicht.

A. Cyberhulplijn

B. Cyberrisico online tool

C. Schade door hacking
Verzekerd bedrag € 2.500 per jaar (€ 1.500 als sprake is van een alleenstaande zonder kind(eren)) Eigen risico € 50 per gebeurtenis

D. Cyberafpersing
Verzekerd bedrag € 5.000 per jaar (€ 2.000 als sprake is van een alleenstaande zonder kind(eren)) Eigen risico € 50 per gebeurtenis

E. Online aankoopfraude
Verzekerd bedrag € 2.500 per jaar (€ 2.000 als sprake is van een alleenstaande zonder kind(eren))
Verzekerd bedrag € 1.000 per gebeurtenis. Eigen risico € 50 per gebeurtenis

F. Social engineering
Verzekerd bedrag € 5.000 per jaar (€ 2.500 als sprake is van een alleenstaande zonder kind(eren))
Verzekerd bedrag € 1.500 per gebeurtenis
Eigen risico € 50 per gebeurtenis

G. Cyberpesten
Verzekerd bedrag € 5.000 per jaar (€ 3.000 als sprake is van een alleenstaande zonder kind(eren)) Eigen risico € 100 per gebeurtenis

H. Identiteitsdiefstal
Verzekerd bedrag € 5.000 per jaar (€ 3.500 als sprake is van een alleenstaande zonder kind(eren))
Verzekerd bedrag € 2.500 per gebeurtenis. Eigen risico € 100 per gebeurtenis

Wilt u hierover meer weten over cyberverzekering voor particulieren, neem dan gerust contact met ons op.


 

Nut en noodzaak van Cyberverzekering

Cyberverzekering the movie

Vergarderruimte

Bedrijfs-/Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bij veel verenigingen waaronder ook VVE’s, stichtingen en ondernemingen is er geen verzekering afgesloten voor het risico van bestuurdersaansprakelijkheid. Het vervelende is dat veel bestuurders zich hiervan niet bewust zijn. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een bestuurdersaansprakelijkheids- verzekering volstrekt onbekend is.

Vanuit onze adviespraktijk zien wij dat bij bestuurders van verenigingen en stichtingen misverstanden bestaan met betrekking tot twee belangrijke verzekeringen. Hieronder leggen wij in kort het verschil uit.

Materiële schade en letsel

Stichtingen en verenigingen kunnen zich richten op verschillende activiteiten. Een sportvereniging richt zich bijvoorbeeld op het organiseren van sportactiviteiten terwijl een Vereniging van Eigenaren bij een appartementencomplex zich vooral zal richten op het onderhoud van het gemeenschappelijke pand. In het kader van deze activiteiten kunnen gebeurtenissen plaatsvinden waardoor derden schade of letsel oplopen. Denk bij een sportvereniging dat een vrijwilliger van de vereniging op een schaatsbaan ongelukkig komt te vallen en letsel oploopt. Of dat van een appartementencomplex een gevelplaat loslaat en een geparkeerde auto beschadigd. De vereniging of stichting kan voor deze schade aansprakelijk zijn. Een zogenaamde bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld om het risico van dit soort schades te verzekeren.

Vermogensschade

Naast materiële schade kan er ook schade zijn die alleen tot schade in geld leidt. Denk bij een stichting bijvoorbeeld dat het bestuur een duur kunstwerk koopt dat achteraf namaak blijkt te zijn. Of het bestuur van de Vereniging van Eigenaren die een voorschot betaalt aan een bedrijf die het dak van het gebouw zou moeten gaan repareren. Waarbij de dakdekker, zonder de werkzaamheden uit te voeren, “met de noorderzon” is vertrokken. De vraag bij dit soort situaties zal dan gesteld worden of de vereniging of stichting en/of de bestuurders hiervan iets is te verwijten. Is dit het geval, dan kan de vereniging of stichting, maar soms ook de bestuurders, in privé aangesproken worden voor deze schade. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor dit type schades.

Let op!

Vermogensschade valt niet onder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering terwijl materiële schade niet valt onder de dekking van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Vrijwel elke vereniging of stichting moet dus beide verzekeringen hebben wil er op dit gebied een goede verzekeringsdekking zijn.

Verzekeringen zijn best lastig. Zeker wanneer de verzekeringen op elkaar lijken.

Twijfelt u welke verzekering uw vereniging of stichting heeft of wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken zonder kosten graag even met u mee of uw organisatie de juiste verzekering heeft op het gebied van aansprakelijkheid.